Pravidla Horolezeckého klání na Pašince

 

   Pravidla klání se ustanovují na rok 2009 takto:

 

1.       Leze se jedna časovka s horním jištěním, dvě cesty na obtížnost s první cvaklou expreskou a jedna děcká s horním. Finále bude ve stylu OS na umělé stěně postavené u rybníka.    (5 cest s různou obtížností a délkou )

2.       Kategorie jsou – muži, ženy, děti lze vypsat i kategorie jiné v případě účasti minimálně tří lezců pro danou kategorii. Vyhlašuje se také největší tlama, náhodný divák a jiné, nechte se překvapit.

3.       Cesty na obtížnost jsou vytyčeny koridorem, mimo který se lezec nesmí chytat ani stoupat. Jednotlivé výrazné chyty jsou očíslovány od prvního do posledního chytu. Poslední chyt má hodnotu 100 bodů jakožto TOP. Avšak při porušení koridoru se snižují body na skutečnou výši bodů posledního chytu. Příklad – lezec vylezl celou cestu, jednou porušil nechtěně koridor a dal TOP v cestě, která má 48 obodovaných chytů, nemá 100 bodů za TOP, ale 48 bodů. Lezec, který opakovaně opustí koridor bude počítán v předešlém dosaženém bodě. Lezec, který se dotkne země po nastoupení do cesty bude počítán v předešlém dosaženém bodě. Maximální čas pro zdolání cesty je 6 minut od nastoupení do cesty. Leze se stylem PP - FLASH s možností procvaknutí prvního jištění pořadateli, pokud porota nerozhodne jinak. Cesty na obtížnost na skále jsou předlezeny předlezcem.

4.       Časovka slouží jako doplněk při rovnosti bodů, aby v případě shody rozhodla o pořadí. Na zdolání časovky je limit 15 min. V případě nedokončení v limitu, počítá se za dosažený čas limit. V časovce je možno libovolně padat a nechávat se spouštět. Leze se stylem TR. V případě shody časů do 1 sec se může ve výjimečných případech časovka opakovat a to na jiné cestě, kterou zvolí porota s ohledem na závodníky.

5.       Finálová cesta bude na přenosné umělé stěně, nebo opět na skále a bude speciálně upravena, může se jednat i boulder. Cesta bude pravděpodobně skryta před zraky lezců a poleze se stylem OS. S tím souvisí izolace lezců postupujících do finále. Uzavření izolace vyhlásí porota. Před započetím finále bude cesta společně předvedena postupujícím závodníkům jejími staviteli, studovat její záhyby bude možné celých 6 minut. Poté bude zahájeno finále, závodníci budou z izolace zváni v obráceném pořadí - první umístěný v kvalifikaci leze finále jako poslední.

6.      Lezec, který opakovaně neuposlechne výzvy rozhodčí, může být diskvalifikován.

7.  Porota má právo v případě vzniklých nejasností rozhodnout na místě dle svého uvážení.

 

Věříme v klidný průběh závodu v přátelské náladě a duchu fair play. Za pořádající HO Střihoun