Zápis ze schůze H.O. Potkali se u Kolína

Termín: 14.3.2007,  zapisovatel: Běhy

 

Prezenční listina:

 

Výsledek našeho schůzování:

 

1. Zavedení pravidelných oddílových schůzí.

   Bylo rozhodnuto, že zkusíme schůzovat jednou za dva měsíce. Datum další schůze stanoveno na čtvrtek 24.5.07 od 14:00 na Pašince, zde se budeme scházet celé odpoledne až do noci, a bude probíhat rovněž brigáda, jíž se budou účastnit povinně čekatelé na členství. Bude se též řešit problematika kolem Pašinky, tedy lavičky, koš, stůl, přístřešek atd. A hlavně se budou udělovat pokyny a rozdělí se úkoly v souvislosti s druhou letošní oddílovou akcí tj. Pašinka klání plánované na 9.6.07. Prosíme o maximální účast.

  

2. Kotýsek přednese příspěvek na téma problémy s vybíráním příspěvků a jejich možná řešení.

   Šlo hlavně o dlouholeté neplatiče, bylo dohodnuto, že budou kontaktováni a srozuměni se situací Střihounem a Běhym, pak se bude postupovat dále.

 

3. Karlos promluví o výší příspěvků HOPSUKu.

   Karlos nebyl přítomen a příspěvky zůstávají jednotné a to 100Kč pro HOPSUK za člena i nováčka.

 

4. Nákup nových oddílových věcí.

   Bylo rozhodnuto, že se zhruba do měsíce koupí oddílová bouldrmatka, pokud možno velká i na spaní a měla by stát do 3500Kč. Máte li někdo nějaký slušný nápad nebo víte o výhodné koupi třeba i bazarového crash padu sem s ním - tedy do vrcholovky. Návrhy jsou vítány, rozviňme debatu. Matka pak bude k půjčení pro platící členy v horo/ski krámě u velkého kruháku, budou vyvinuta výpůjční pravidla a proškolen personál krámu. 

 

5. Někteří lezci se chtějí opět vrátit k dojištění cest 14. Přímá cesta. VI+ a 15. Cesta přes dvě kozy. VII- na Pašince, probere se tedy i toto téma.

   Jištění bude ponecháno jak je. Střihy se přesvědčí, zda by bylo dobré přidat borhák do nástupu Normální cesty a kam. Poté bude případně bh osazen správcem Pašinky.

  

6. Běhy by rád rozvinul debatu na téma klasifikace cest na Pašince, často slyším myslím oprávněné připomínky k tvrdosti místní klasifikace.

   Klasifikace bude v budoucím průvodci upravena, plnou moc má Běhy. Vše bude znovu přelezeno a posouzeno dle standart Kolínska a jiných oblastí.

 

7. Běhy promluví o stavu soustavy kamenných bloků na Pašince.

    Soustava zdá se být stabilní, pohyby jsou ustálené a minimální, nadále platí dávat si bacha.

 

8. Pašinka building - přístřešek, koš, lavičky, koncepce, financování...

   Vše začne 24.5.07 na oddílové schůzo - brigádě na Pašince. Střihy se zavázal k udělání stolu pod přístřeškem. Kroky bude kontaktován Kotýskem ohledně slíbeného odpadkového koše.

 

9. Pokusíme se též dotknout problematiky Pašinka topolu - jelikož bude asi časem nutné ho pokácet, vítáme příspěvky všech na něm  lezoucích.

   Pašinka topol se nyní řešit nebude, jeví se většině ještě stabilní, leze se stejně na vlastní nebezpečí a tak je vše na Vás.

  

10. Péče o nováčky HOPSUKu a nováčkovské zkoušky.

   Bylo dohodnuto, že se budou pořádat dvě školení s nováčkovským přezkoušením za účasti instruktora a patronů ze Zdravého jádra. Jarní v Dubnu na Prachově u Mouřenína (instruktor Bobr a instruktoři LKP, příp. Střihoun) a podzimní na Pašince (instruktor Střihoun, příp. Bobr). Oba instruktážní dny jsou brány jako oddílové akce a je možno společně zalízt, pobavit se a na obou bude též chytána pneumatika z jistícího stanoviště.

 

11. Pašinka klání 9.6. 2007

   Viz info. Podrobnosti budou řešeny průběžně. Sponzoři a jakákoliv pomoc vítána. Porada čtvrtek 24.5.07 na Pašince bude hlavně kvůli klání.

 

12. Zdravé jádro si vyřeší vnitřní strukturu a přeskupí se. Budou osloveni noví dlouholetí a schopní členové oddílu, na nichž se Jádro dohodne, aby rozšířili jeho řady. Úkoly Jádra jsou hlavně v přijímání a péči o nováčky a možná i jiných oddílových záležitostech.

 

Termín další schůze HOPSUKu je stanoven na čtvrtek 24.5. 2007 na Pašince - Skála u Kohoutova mlýna od 14:00 do noci. Porada je spojena s brigádou. Bude se hlavně čistit od náletů a pokračovat v terénních úpravách. Projednáno bude vše dle bodů 1., 8. a 11. zápisu. Běhy